Lịch sử phát triển
Trang chủVề SWANLịch sử phát triển
Từ năm 1956 thành lập Tong Cheng đến nay, chúng tôi luôn gìn giữ tinh thần xuất sắc mỗi bước tiến luôn để lại dấu ấn tiến bước, sản xuất máy nén khí SWAN tiếp thị toàn cầu, yêu cầu nghiêm ngặt đối với chất lượng sản phẩm và phục vụ hơn 60 năm qua vẫn giữ trước sau như một, sau đây là những chặng đường phát triển của SWAN.

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN:


 

 

 
2015 SWAN 60th ammiversary re-union activity at taiwan.

2015

Successful development of SCROLL series.

2017

 

2017 , Passed the High Efficiency Subsidized Standard of Air Compressors, issued by Bureau of Energy, Ministry of Economic Affairs. (Manufactured in Taiwan)

2018 ISO 9001:2015 certified.

2018

ISO 8573-1 certified.

2018

DT-202C of taiwan excellence 2019 award winning.

2018

 

2018 , Pressure Vessel are certified to meet the requirements of the European Pressure Equipment Directive 2014/68/EU, with CERTIFICATE No.: PEMH1.0003. (Manufactured in Taiwan)