Trang chủVề SWAN Chính sách bảo vệ môi trường xanh

Chính sách bảo vệ môi trường xanh

SWAN quan niệm hóa màu xanh để hành động thực tế: thiết kế xanh (Green Design), nguồn năng lượng xanh (Green Resource), kỹ thuật xanh (Green Teachnology), phát triển doanh nghiệp đồng thời luôn có trách nhiệm bảo vệ môi trường, để con cháu đời sau có thể sống trong một môi trường xanh vốn có.
Sản phẩm SWAN được nghiên cứu và phát triển theo ý tưởng thiết kế kết hợp với bảo vệ môi trường bởi sáng tạo mới và kỹ thuật tiên tiến, tạo ra sản phẩm hiệu suất cao, hao năng lượng thấp, tiếng ồn thấp, ít ô nhiễm và sử dụng bền hơn.


 
SWAN chọn lấy quy trình chế tạo sản xuất ít gây ô nhiễm nhất, tiết kiệm năng lượng và nước, thu hồi và tái sử dụng, giảm lượng khí thải ra, đồng thời yêu cầu đạt được hiệu suất tối đa với nguồn năng lượng ít nhất.


 
Đẩy mạnh phong trào nội bộ công ty thu gom pin phế thải, tái sử dụng năng lượng, tiết kiệm năng lượng, giảm khí cacbon, đề cao ý thức bảo vệ môi trường cho nhân viên, giảm thiểu gánh nặng cho môi trường.