Trang chủThiết kế và gia công Năng lực nghiên cứu phát triển thiết kế

Năng lực nghiên cứu phát triển thiết kế

Với kỹ thuật sẵn có, Đội ngũ khai thác chuyên nghiệp bền vững SWAN kết hợp tư duy sáng tạo đổi mới và kinh nghiệm phong phú, sẵn có bản quyền sáng chế nhiều hạng mục; đang giai đoạn phát triển, Định hướng theo nhu cầu của khách hàng, trong giai đoạn làm thử, luôn gắn kết với nhu cầu thiết yếu của khách hàng, và dùng phần mềm bổ trợ thiết kế tự động 3D(CAD/CAM) để thử mẫu biến động, thiết kế, phân tích chính xác, để phục vụ việc khai thác sản phẩm theo nhu cầu của khách hàng và đưa ra phương án giải quyết tốt nhất.