Để áp ứng các nhu cầu của đa ngành nghề, phối hợp với các kiểu máy nén khí khác nhau, những kiểu máy thường dùng có:
Máy nén khí kiểu không dầu, máy nén khí kiểu trục vít,
máy nén khí kiểu Piston, máy nén khí kiểu cách âm ,
Máy nén khí tay cầm
v.v, đều cung cấp cho Quý khách tham khảo.Khí nén có động lực rất mạnh, có thể dùng để khoan sâu,có hiệu quả kinh tế, thường phối hợp với những công cụ dùng khí nén như máy khoan dùng khí v.v..

 


Trên các công trường xây dựng không thuận tiện dùng máy trộn bêtông, vì vậy cần phải dùng động lực của máy nén khí để vận chuyển hoặc phun bêtông.

 
 
Trong môi trường làm việc dưới mặt đất rất dễ xảy ra tình trạng thiếu oxy,máy nén khí có thể cung cấp không đủ oxy, cho nên chất lượng khí nén phải hoàn toàn sạch sẽ, máy nén khí không dầu có thể cung cấp không khí không dầu, không mùi, vệ sinh, sạch sẽ, khô ráo, không gây tổn hại tới sức khỏe của người làm việc.

 


Trong ngành xây dựng có một số thiết bị cần phải dùng máy nén khí để hoạt động.。

 
Khí nén được dùng trong ngành nổ an toàn.

 


Sửa chữa, trang trí, ngành mộc v.v…thường sử dụng các công cụ dùng khí , như súng bắn đinh.

 


Khí nén tác động súng sơn để thực hiện phun sơn.