• Bộ lọc khí Dòng máy ARA
Sản phẩm
ARA 04A
ARA 08A
ARA 22A
ARA 55A
ARA 75A
ARA 90A
ARA 125A
ARA 220A
Áp lực sử dụng
psi
Áp lực sử dụng
kgf/cm2.G
Áp lực sử dụng
bar
Áp lực sử dụng
Mpa
Độ tinh xác lọc
ppm
Lưu lượng
xử lý
nl/min
Đường kính
miệngống
ra vào
inch
kích thước
(A*B*C*D)
mm
Máy nén khí
thích ứng
KW
Máy nén khí
thích ứng
HP
227 16 16 1.6 0.01 500 1/4 93*215*50*20 0.75~3.7 1~5
228 16 16 1.6 0.01 1700 1/2 93*300*50*20 3.7~7.5 5~10
228 16 16 1.6 0.01 4800 1 125*320*70*30 15~22 20~30
228 16 16 1.6 0.01 10200 1-1/2 125*420*70*30 22~55 30~75
228 16 16 1.6 0.01 15500 2 190*580*110*52 55~75 75~100
228 16 16 1.6 0.01 17500 2-1/2 190*580*110*52 75~90 100~125
228 16 16 1.6 0.01 23300 3 223*670*300*100 90~132 125~175
228 16 16 1.6 0.01 35000 3 223*1020*660*100 132~220 175~300