• Bộ lọc khí Dòng máy ARA

   
 
 


Dùng để lọc thô không khí trước khi sử dụng, loại bỏ đi các hạt bụi, độ tinh lọc 1μm.

 

 

 

 

 

 

Sử dụng cho ngành công nghiệp thông thường, loại bỏ đi lượng dầu trong không khí hàm lượng dầu tối đa là 0.1ppm.
 
 

 

 

 

 

 
Sử dụng trong ngành công nghiệp phun sơn, tự động hóa, hàm lượng dầu tối đa là 0.01ppm.
 

 

 

 


Sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm, dược phẩm, điện tử, khử bỏ đi hơi dầu và mùi trong không khí, hàm lượng dầu tối đa là 0.003ppm

   
   
   
   
   
   

                                                                                          

   
 
                   

                   

                  
                 

                    
                   Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng không khí sạch khác nhau của khách hàng nên chúng tôi cung cấp 
                   hệ thống lọc khí theo các mức độ khác nhau.
 

                  
                   
 
           
Máy nén khí Máy sấy khí Bộ lọc đường ống
Bình chứa khí Bộ lọc khử mùi Bình chứa khí
Bộ lọc đường ống Bộ lọc tinh Máy nén khí
Bộ lọc dầu Bộ lọc dầu