Tận dụng cấu tạo dòng chảy hỗn loạn cùng hướng đặc biệt, nâng cao hiệu quả dòng chảy tốt , với hiệu suất trao đổi nhiệt cực cao đạt được điểm đọng sương thấp
 
 
Điều khiển vi tính tinh vi, Vận hành ổn định thời gian dài, tránh hiện tượng máy nén khí tắt mở gây ra trấn động và hỏng hóc.
 
 

 Thiết kế chuyên dung với môi trường nhiệt độ cao và ẩm ướt nhiều. đường ống tối
 ưu hóa nhằm giảm đi sự hao hụt của áp lực; thiết kế theo mã lực khác nhau thích
 hợp với áp suất làm việc và nhiệt độ đầu vào, tăng cường hiệu quả sử dụng của
 hệ thống khí nén.
 

 

Sử dụng gas lạnh R-407C hay R-134A phù hợp với bảo vệ môi trường.điều khiển đơn giản thực dụng, dễ thao tác, điều chỉnh, kết cấu đơn giản kiên cố, , ít bảo dưỡng, ít xảy ra sự cố.

 

 

                     

                      Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng không khí sạch khác nhau của khách hàng nên chúng tôi cung cấp
                      hệ thống lọc khí theo các mức độ khác nhau.
 
                    
 
            
             
  Máy nén khí Máy sấy khí Bộ lọc đường ống
  Bình chứa khí Bộ lọc khử mùi Bình chứa khí
  Bộ lọc đường ống Bộ lọc tinh Máy nén khí
  Bộ lọc dầu Bộ lọc dầu